Revízia elektrospotrebičov – prečo a kedy majú zmysel?

Revízia elektrospotrebičov – prečo a kedy majú zmysel?

Elektrospotrebiče nám uľahčujú život každý deň. Málokto by bez nich dokázal žiť. Zaisťujú nám životnú pohodu a šetrí drahocenný čas. Bez elektriny by ale tieto vychytávky ťažko fungovali. A aby fungovali správne a predchádzalo sa prípadným chybným kusom, je potrebné povinné elektro revízie.

Každý, kto vo svojom zamestnaní alebo na svoje podnikanie používa elektrický spotrebič, by túto zákonnú povinnosť mal poznať.

Ako často sa teda musí vykonávať a prečo má zmysel?

Presné dáta ohľadom požiarov a skratov vyvolaných chybnými elektrospotrebičmi nemáme. Je však isté, že takým prípadom sa dá zabrániť. Jedným z možných riešení je normou stanovené periodická revízia elektrického zariadenia.

Povinnosť revízií elektrospotrebičov

Povinnosť revízií elektrických spotrebičov ukladá prevádzkovateľom zákon, konkrétne v zmysle v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 §13a Z.z. a na základe normy STN 33 1610:2002  – “Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania“.

Pri nezabezpečení alebo nedodržaní lehôt hrozia prevádzkovateľom nemalé pokuty a automaticky preberajú zodpovednosť za úrazy alebo požiare, ktoré vzniknú na pracovisku. Pri neplatnej elektrorevízii totiž hrozí reálna možnosť, že poisťovňa neuhradí vzniknutú škodu spôsobenú požiarom.

Prečo vykonávať elektro revíziu?

  • dozviete sa o stave prevádzkovaného zariadenia
  • predídete možný úraz elektrickým prúdom
  • znížite riziko požiaru
  • zamedzíte problémom s poistným plnením v prípade požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom
  • vyhnete sa vysokým pokutám

Čo sa kontroluje?

Najskôr sa vykonáva vizuálna prehliadka, kontrola držadiel, krytov, ovládacích prvkov, a podobne. Je nutné skontrolovať chod prístroja, funkcia ovládacích prvkov, chod motora a hlučnosti aj odpor ochranného vodiča.

Každá kontrola musí byť vystavaný protokol, ktorého súčasťou je názov a označenie spotrebiča, dátum, výsledok.

Zároveň v ňom musí byť uvedený aj termín vykonanie ďalšej revízii. Ak je zistená porucha, spotrebič musí byť vyradený z prevádzky.

Sharing is caring!Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *